Jak můžeme rozčlenit pružiny?

Posted on 04/03/2019 5:43pm

Stroje skladají se s mnoha častí, a všechny jsou významné. Malokdo ví jenomže jak podstatné jsou pružiny. Rolou pružin je akumulace síl a ještě tlumení rázů a chvění.

Nemnoho osob ví tež, že je spousta druhů pružin. Je možne rozdělit pružiny na pár metod. Nejzakladnější to rozčlenění per na tří grupy. První to kovové pera, druhý typ to pružiny pryžové a poslední to pneumatické pera. V týchto skupinách je možne rozdělit průžiny na následující podskupiny.

Tažné pružiny
Author: Karsten Seiferlin
Source: http://www.flickr.com
Pokud jde o pružiny kovové to je možne tady rozlišovat pár grup. Nejprve mužeme rozčlenit je podle způsobu namáhaní. První skupina to pružiny zatěžované ohybem. Materiál týchto pružin není nejlépe zužitkovaný. Existuje pár podtypů per kovových namáhaných ohnutím. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají tišící účinek, vzpěrné listové pera, kterých tuhost rychle zmenšuje se, málem až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a jakož i pružiny spirálové. Druhá skupina to pružiny namáhané krutem. Hmota týchto pružin je dvakrát kvalitnějí použitá než v pružinách z původní grupy. Pružiny namáhané kroucení je možne rozvrhnout na šroubovité pera válcové zaroveň tažné a také tlačné. Je třeba nezbytné pamatovat, že pružiny tažné tím, že namáhají oka ohybem jsou nehospodárné ve srovnání s perami tlačnými. Další podgrupa to šroubovité pera kuželové a zkrutně hole. Poslední grupa per kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:Různé typy pružin zde). Je možne tady opisat talířové pružiny a pera kroužkové.

Druhý druh to pryžové pružiny, které mužeme rozdělit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových pružin to velmi duležitý je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední typ to pneumatické pera, které můžeme rozčlenit na plynové pružiny, nosníky a pístnice, paprskovité měchy, osový měchy a hydropneumatické pera. Pokud jde o první grupu jsou to cylindry naplněnývyplněný stisknutým dusíkem a olejem a mají až o 75% nižší tíhu než pera ocelové. Mnutí přivoděné tlakem plynu na ucpávku zesiluje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

Velmi podstatné je, aby při rozhodovaní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calého stroju.

Tags: material, pera, namáhaní, gumové špalky, olejem